Klub chovatelů brojlerových králíků

Informace o nás

V roce 1992 vzniklo ve Zlatých Horách v Jeseníkách z podnětu  Základní organizace Českého svazu chovatelů volné sdružení chovatelů králíků, se zájmem o skutečně progresivní a intenzivní chov králíků zaměřený na produkci králičího masa. Společnými silami se podařilo zajistit materiál a postupně vyrobit několik chovatelských zařízení, které navrhl chovatel Milan Kuba. Jednalo se o systém volně sestavitelných klecí v již tehdy nazvané sestavě MINIFARM MKCH 3. Za poněkud nadsazeným názvem Minifarm se skrývaly tři klece, z nichž jedna byla vybavena kotištěm a byla určena pro plemenitbu. Ve dvou klecích bylo místo pro 12 kusů odstavených králíčat po dobu výkrmu do stáří 90 dnů.

Postupně se zvětšoval zájem chovatelů z okolí o nový způsob chovu a chovatelské zařízení. V lednu 1993 se uskutečnil I. seminář s tématikou chovu brojlerových králíků a byla vydána brožura, jejíž přebývající výtisky byly nabídnuty formou inzerce v časopisu FAUNA chovatelské veřejnosti. Zájem o brožuru byl tak velký, že nebylo možno všem žádostem vyhovět. Tehdy vznikl nápad, založit Klub chovatelů brojlerových králíků. Zdálo se, že jde o snahu zbytečnou v době, kdy existuje celostátní chovatelská, organizace ČSCH a její Klub chovatelů králíků masných plemen. Vždyť i samotní zakladatelé klubu byli ve své většině členy jedné nebo obou z těchto organizací. Opak byl však pravdou. Zkušenost ukázala, že o nové progresivnější způsoby chovu králíků mají zájem především neorganizovaní chovatelé, kteří jsou daleko více přístupni k přejímání nových poznatků a postupů v tomto oboru chovatelství. Nebyli zatíženi některými tradovanými návyky z extenzivních chovů, které v intenzivních chovech nelze uplatňovat.

3. června 1993 byl založen KLUB CHOVATELŮ BROJLEROVÝCH KRÁLÍKŮ o.s.

Klubem prošlo  406 osob i organizací.

Dne 9. září 1993 se uskutečnilo ve Zlatých Horách jednání mezi zástupci akciové společnosti TONAK v Novém Jičíně a vedením klubu. Byla uzavřena dohoda o spolupráci pro zbytek roku 1993 a rok 1994. TONAK a.s. se stává kolektivním členem klubu.
 Od 16. září 1993 bylo zahájeno zpracování přihlášek členů a  vyplňovaných dotazníků počítačem u firmy UNIGEO a.s, za vydatné podpory Ing.Romana Pavlíka.
23.11.1993 dochází na Slovensku k registraci Združenia chovateľov brojlerových králikov. Vzorem stanov této organizace jsou
stanovy našeho klubu. Mezi oběma kluby je dohodnuta vzájemná  spolupráce.

Do konce roku 1993 se podařilo zajistit v podniku STG, spol. s r. o. Krnov výrobu klecí MINIFARM MKCH 3. Sestavy jsou vyráběny v závodě STG ve Zlatých Horách pod názvem MINIFARM MKCH3-plast. Jedná se o vývojově další řadu klecí s plastovými podlahovými rošty. Z důvodů osazení těmito rošty bylo nutno upravit rozměry klecí, které se poněkud zmenšily. Vyhovují však nadále pro osazení 5-6 kusy králíků ve výkrmu do 90 dnů respektive do 2,85 kg živé hmotnosti.

Ke dni 2.května 1994 je registrováno 217 členů. Údaje o svých chovech formou vyplněného dotazníku zaslalo 105 členů.
 

Chovatelská zařízení    
Tradiční 53     860 m2
Tradiční s rošty 30     413 m2
Klece 29     818 m2                   
Králičince, haly 28  2 035 m2
Chovy s počty chovných králíků    
    do 5 kusů 40  
  6 - 15 kusů 42  
16 - 30 kusů 15  
31 - 99 kusů   5  
Chovaná plemena podle počtu výskytu v chovech  
Novozélandský bílý 63x      
Kalifornský 61x
Komerční hybridi 23x
Velký světlý stříbřitý 19x
Nitranský   4x
Burgundský   2x

7. května 1994 se konala  ustavující valná hromada v Jaroměřicích u Jevíčka. Zpravodaj č.5 obsahuje adresář členů KCHBK a je vydán ve zvýšeném nákladu i pro členy partnerského Klubu chovatelů králíků masných plemen. Klece MINIFARM MKCH3 byly vystaveny na výstavě HOBBY 94  v Českých Budějovicích ve dnech 18. - 22. 5. 1994 v expozici Receptáře. Televize zařadila záznam o vystavených klecích, pořízený na výstavě, do svého vysílání.

Ve dnech 15. 16. a 17. července 1994 pořádá klub v areálu firmy FH-Vlastimil Frélich první veřejné vystoupení formou výstavky masných a brojlerových plemen králíků, prodejem krmných směsí, napáječek, veterínárních léčiv a doplňků. STG Zlaté Hory předvádí a prodává sestavy MINIFARM MKCH3-plast.

20.8.1994 je zprovozněn v redakci Zpravodaje počítač AM1GA 1200, který dodala firma STUDIO 4 ze Zlatých Hor. Nákup počítače byl uhrazen příspěvkem od firmy TONAK a.s. Zpravodaj vycházející v září 1994 je již zcela zpracován na vlastním počítači.

V pátek 7.října 1994 se uskutečnilo vyhodnocení soutěže v dodávkách králičích kožek do TONAKU a předání cen soutěžícím. V 10.00 hodin přivítal 22 účastníků ředitel závodu 1, pan Bořivoj Skopálek. Kromě přímých účastníků soutěže se setkání účastnili další členové Klubu, zástupci Združenia chovateľov brojlerových králikov ze Slovenska pan ing. Jozef Šajben a pan Jozef Petráš, pan Hucek z Intergalu Vrchovina a zástupci Okresního výboru Českého svazu chovatelů z Nového Jičína.

V průběhu prohlídky závodu bylo stanoveno a potvrzeno konečné a definitivní pořadí umístění účastníků v soutěži. Uvádíme pořadí na prvních třech místech:

1. Ivan    Srovnal, Dlouhá    Loučka            50,20    kg

2. Ing.    Josef Paul, Zlaté    Hory               33,50    kg
3. Ing.    Zdeněk Kořínek,    Zlaté hory        11,70    kg

První a hlavní cenu - klecové chovatelské zařízení MINIFARM MKCH 3 získal pan Ivan Srovnal z Dlouhé Loučky.

1.března 1997 se uskutečnil IV. seminář na podporu rozvoje drobných chovů brojlerových králíků. Program semináře byl zaměřen především na oblasti křížení a genetiky (Doc.Ing. Kare) MACH, CSc., Pražská zemědělská univerzita) a krmiva ( Ing.Ivan LAUS z ÚKZÚZ Brno a MVDr. Jaroslav ONDRÁČEK, firma BIOSTA Blučina). Na semináři je představen prototyp dvouetážové sestavy MKCH DUAL pro výkrm králíků.

Červenec 1997 - zvýšení poštovních poplatků bylo příčinou toho, že Zpravodaj vychází od července 1997 jako dvojčíslo s šestnáctí tiskovými stranami. Nová obálka je jednotná pro celý rok a také pro celý rok předtištěna. Vkládají se do ní v tiskárně zhotovené aktuální výtisky.

3.červen 1998 - PŘED PĚTI LETY BYL ZALOŽEN KLUB CHOVATELŮ BROJLEROVÝCH KRÁLÍKŮ.
Červen 1998 - Do tohoto měsíce řadami klubu prošlo  406 osob i organizací.

Červenec 1998 - Ke dni vzniku tohoto přehledu má klub 175 členů.
11.-12. července 1998 se uskutečnilo u příležitosti pěti let činnosti klubu setkání členů KCHBK ve Zlatých Horách spojené s přehlídkou chovatelských zařízení a pomůcek pro chov králíků. Při této příležitosti se konal odborný seminář zaměřený na zařízení pro chov brojlerových králíků.
 

Předposlední dvojčíslo ZPRAVODAJE KCHBK

Činnost klubu byly ochromena zastavením vydávání Zpravodaje KCHBK pro nedostatek finančních prostředků. Členové klubu byli informováni posledním vydaným zpravodajem v prosinci 2002.

Vyhledávání

© SALISOV Šířka: 50.27716 Délka: 17.33522 Výška: 414 m.n.m.