Klub chovatelů brojlerových králíků

NAHLÉDNUTÍ DO KNIHOVNIČKY

30.09.2012 15:17

Při prohlížení  knihovničky s chovatelskou tematikou jsem si připomněl publikace o chovu ku králíků, které byly vydávány po roce 1945. Samozřejmě vycházely publikace o chovech domácích zvířat, kde se nalézala i kapitola o chovu králíků, ale tady se jedné o publikace monotematcké, věnované jen chovu králíků a to nejen pro masnou užitkovost, ale i pro kožešinu.

V roce 1945 vydává nestor českého králikářství utlý spisek s názvem PRAKTICKÉ KRÁLIKÁŘSTVÍ zabývající se zásadami užitkového chovu králíků. Jedná se jen o texty s jedinou reprodukovanou fotografií angorského králíka a kresbou strakáče na titulu brožurky.

V roce 1948 v Knihovně milotického hospodáře vychází knížka PŘÍRODNÍ CHOV KRÁLÍKŮ od Josefa Kamarýta. Povzbuzuje k chovu především v prostorných, vzdušných králikárnách a také v kotcích na zemi s drátěnými výběhy a využívání vypásacích klecí. To především pro chov kožešinových králíků.

Na Slovensku v roce 1970 vydávají autoři Ing. Róbert Mucha a Doc. Ing. Jaroslav Zelník, CSc. doposud nejobsáhlejší publikaci s tehdy nejnovějšími poznatky. Objevuje se už zmínka chovech zaměřených na produkci masa s využitím užitkového křížení.

V roce 1073 vychází v českých zemích publikace ING. Ladislava Dvořáka CHOV KRÁLÍKŮ a její druhé upravené vydání v roce 1980 přináší opravdu to nejlepší v současné době. Kniha má podtitul "Praktická příručka pro chovatele králíků i pro faremní chovy". Objevila se kapitola "Jak to dělají v cizině". Popisy a ukázky klecových faremních odchovů z Kalifornie, Dánska a Itálie včetně nákresů a fotogtrafií technologií jsou uvedeny na prvním místě informacemi o voliérových odchovech v Sovětském svazu a Mongolsku. Důležité bylo, že knihu uzavírala kapitola, co se dá využít u nás. Kniha se staala na více než deset let užitečnou pomůckou pro chovatele.

Něco na odlehčení. V jakési edici Lucie vyšla v roce 1991 brožura nákladem 50 tisíc výtisků s titulem "Králík pokaždé jinak". Recepty na úpravu králičího masa mnoha způsoby - tradiční, moderní technologií včetně výroby klobás a tlačenky. Dokonce je zařazen vítězný recept úpravy králíka z EX PLZEŇ 1990.

Po roce 1990 dochází k rozvoji prvních faremních chovů. I když první hala vybudovaná pro faremní chov králíků byla vybudována již v sedmdesátých letech v JZD Podhůří u Luhačovic, byla režimem schváleným pokusem, který nenalezl pochopení pro další šíření.
V roce 1993 vychází na Slovensku kniha MVDr. Jána Rafaye, CSc., INTENZÍVNY CHOV BROJLEROVÝCH KRÁLIKOV, jejíž obsah koresponduje s titulem.

O rok později české nakladatelství APROS přichází s ještě obsáhlejší publikací CHOV KRÁLÍKŮ PRO MASNOU PRODUKCI. Jde o dílo kolektivu předních českých odborníků v této oblasti. Je určena především pro faremní chovy, ale i drobní chovatelé v ní nacházejí poučení. Především v kapitoe "Šlechtění,selekce, plemenitba" jejímž autorem byl  Doc. Ing. Karel Mach, CSc., ve které není opomenuto ani uplatňování uvedených zásad na masná plemena v drobných chovech.

V roce 1979 vydává Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR brožurku ZÁKLADY CHOVU KRÁLÍKŮ K MASNÉ PRODUKCI jejímiž autory jsou Karel Mach a Ivan Majzlík z České zemědělské univerzity, katedry genetiky a obecné zootechniky v Praze Suchdole. Brožura je na 46 stranách nabita jen těmi informacemi, které chovatel skutečně pořebuje. Zde se také poprvé objevují kresby klecového zařízení MKCH3 a jimi vybaveného králičince.

V roce 2008 vychází publikace Začínáme s chovem králíků od autora Zdeňka Kunce. Přínáší základní informace pro zájemce o chov králíků se zabývají otázkami výběru vhodného plemene, chováním králíků, jejich plemenitbou, krmením a ošetřováním, do detailů je popsána stavba králíkárny a seníku pro uskladnění krmení.

V roce 2009 vyšla publikace CHOV KRÁLÍKŮ od Josefa Zadiny a autorského kolektivu. Jedná se o praktickou příručka určenou především drobnochovatelům, která obsahuje vše, co je potřebné vědět pro úspěšný chov a výkrm králíků. Základní kapitoly o plemenech králíků, jejich praktickém chovu a odchovu atd. Zařazena je i kapitola "Pěstování krmných plodin". Intenzivními metodami chovu a výkrmu králíků se příručka bohužel zabývá jen informativně.

Je to jen malé ohlédnutí za literaturou která pomáhala chovatelům v jejich snažení a přinášela jim nové poznatky. Jak je tomu v současné době, to posuďte sami.
Velmi pěkný a poučný obrazový přehled o bohatosti české králikářské literatury od roku 1887 najdete na webu Kralikvlastik.

Poslední vlaštovkou králikářské literatury ja bakalářská práce studentky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně z roku 2012 s názvem CHOV KRÁLÍKA DOMÍCÍHO V ČR. která se zabývá chovem králíka domácího, rozdělením plemen, vnitřní a vnější tělesnou stavbou a vývojem králíka od porodu až do smrti. Plný text práce ve formátu PDF najdete ZDE.

 

Zpět

Vyhledávání

© SALISOV Šířka: 50.27716 Délka: 17.33522 Výška: 414 m.n.m.